top of page

BEZONNINGS STUDIE

"Het kan voorkomen dat nieuwbouw of uitbreiding zon bij omwonenden weg neemt"

Een bezonningsstudie brengt de effecten in beeld van de verschillende zonnestanden op een gebouw en haar omgeving. De zon speelt een belangrijke rol bij de indeling van een gebouw. Een nieuw gebouw kan ook schaduw veroorzaken bij belendende percelen, waardoor de omgeving zich tegen een bouwplan kan keren. Een bezonningsstudie is een goed middel om hierover met de buurt te communiceren.

In een bezonningsstudie wordt een computermodel van het nieuwe gebouw gemaakt. Het computerprogramma kan de stand van de zon op ieder gewenst moment van een dag of maand simuleren. Op basis daarvan berekent het programma de schaduwwerking van de gemodelleerde bebouwing op de omgeving. De animatie kan dus onder andere gebruikt worden om de schaduwwerking van nieuwbouw op de omgeving te analyseren of om een gebouw goed op de zon te oriënteren. 

Normen en eisen

Er zijn in Nederland geen vaste eisen voor bezonning die door wet- en regelgeving worden aangestuurd. Daarom is er geen eenduidige manier om te uitkomst van de berekening te beoordelen. Om conclusies aan de bezonningsstudie te verbinden, wordt meestal naar de TNO normen gerefereerd. Er zijn twee normen. Een lichte en een strenge norm. Voordat deze normen door ons worden aangehouden, wordt eerst nagegaan welke eisen de gemeente hanteert.

Bij de lichte norm moet een gebouw in de periode van 19 februari tot en met 21 oktober minimaal twee uren per dag zonlicht kunnen krijgen. De twee uren hoeven niet aaneensluitend te zijn. Er wordt op een hoogte van 75 centimeter boven de vloer van de verdieping van de woonkamer gemeten. Bij de strenge norm wordt in de periode tussen 21 januari tot en met 22 november gekeken. Daarbij worden drie uren per dag als minimum gehanteerde. Deze uren dienen aansluitend te zijn. Op basis van de gehanteerde eisen, schrijven we een korte conclusie over de situatie die beoordeeld is.

Mail uw gegevens naar offerte@bw2d.nl en u ontvangt binnen 24 uur een vrijblijvende offerte.

bottom of page