Zoeken
  • BW2D

Omgevingsvergunning verleend

Op de rand van het oude jaar is de omgevingsvergunning verleend voor de uitbreiding van een badkamer in Delft. De bouwvoorbereidingen kunnen worden gestart.